Inkomstenbelasting en toeslagen

Inkomstenbelasting

Wil je hulp bij je inkomstenbelasting, dan ben je bij ons aan het goede adres. Zeker als je bijzonderheden in een jaar hebt dan is het goed als een deskundige mee kijkt met je aangifte.


Denk hierbij aan de aan/verkoop van een huis, aangifte doen met partner, (nieuw) vermogen in Box 3, extra uitgaves voor zorg, etc.


Toeslagen

De voorlopige toeslagen worden berekend op basis van een schatting van je inkomen en je persoonlijke (gezins)situatie. Pas achteraf kan de definitieve toeslag worden berekend.


Om te voorkomen dat je straks een deel terug moet betalen of dat je een toeslag niet krijgt terwijl je daar wel recht op hebt, is het verstandig om daar even naar te laten kijken.


Door op tijd een wijziging in je inkomen, je vermogen of je gezinssituatie aan de Belastingdienst door te geven, kan je een hoop ellende voorkomen.

Enkele tips voor je aangifte

- Denk aan de mogelijke aftrekposten, zoals zorgkosten en giften. Tip: indien je minstens 1x per jaar een bedrag schenkt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI  ), kan je dit laten vastleggen via de betreffende instelling of de notaris. Deze giften zijn dan volledig aftrekbaar, er is dan geen sprake meer van een drempelbedrag.


- Heb je veel spaargeld, dan kan het voordelig zijn om een schenking te doen aan je (klein)kinderen of te investeren in groene beleggingen. Hiervoor geldt een vrijstelling, waardoor je alleen belasting hoeft te betalen indien de waarde boven een bepaald bedrag uit komt.


- Volg je een dieet, voorgeschreven door je arts? Mogelijk zijn deze kosten aftrekbaar.


- Sinds 2022 zijn je studiekosten niet meer aftrekbaar stelt de overheid een subsidie beschikbaar. Lees meer over de STAP-subsisdie